Uitreiking jaarprijzen

De prijzen van winnaars van polder en supercup worden door het bestuur bij de kampioenen thuis bezorgt.

Wat betreft de wedstrijden van het afgelopen seizoen zien we een tweedeling. Ten eerste de meer-tochten die een succes genoemd mogen worden. Een goede opkomst met redelijk goede vangsten. Ook het hapje en drankje, aangeboden door de club, na afloop van de wedstrijd wordt door de vissers erg gewaardeerd.

De poldertochten daar in tegen vielen qua opkomst erg tegen, met als dieptepunt de sluiting tocht.                                          

Het bestuur komt binnenkort met een nieuw concept voor wat betreft de invulling van de wedstrijdkalender 2020-2021.  Gedacht wordt aan 4 meer tochten en drie poldertochten. Nieuw is hier dat de slechtste wedstrijd mag worden afgetrokken. Wij hopen dat de competitie hierdoor aantrekkelijker gemaakt wordt.

Het bestuur.