Hengelsportvereniging De vriendschap

Welkom op de website van H.S.V de Vriendschap te Sneek. Onze vereniging is opgericht op 22 december 1926 en telt momenteel circa 1200 leden. Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Wij wensen u veel leesplezier op onze website!

Data poldertochten 2023 bekend

Check gauw de agenda voor data en tijden. 

Eindstand meertochten 2023 bekend

Check gauw verslagen voor het eindklassement 

Data meertochten 2023 bekend

Check gauw de agenda voor data en tijden. Let op: er is een nieuwe startlocatie

Uitnodiging jaarvergadering vrijdag 14 april 2023

Uitnodiging Jaarvergadering 2023 (let op nieuwe locatie)

 

Datum: 14 april 2023

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Adres: Schietvereniging, Oude Oppenhuizerweg 25; 8606 JA Sneek

Toegang: alleen voor leden.

 

Agenda jaarvergadering:

 

1) Opening

2) Ingekomen stukken

3) Notulen jaarvergadering 13 mei 2022

4) Jaarverslag voorzitter

5) Bestuursverkiezingen

Huidige bestuur zou graag weer een jaar op dezelfde voet doorgaan.

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur t/m 7 april 2023

6) Wedstrijd agenda 2023

7) Verslag penningmeester

8) Verslag kascommissie

9) Verkiezingen kascommissie

            Aftredend en niet herkiesbaar:

  • Robert Dawson

10) begroting 2023

11) Uitreiking jaarprijzen

12) rondvraag

Eindklassement polder en supercup 2023 online!

Check gauw verslagen voor de klassementen. Winnaars gefeliciteerd.

Prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de eerst volgende ledenvergadering.

Data wedstrijdkalender 2022 zijn bekend

Check agenda voor meer info

Bestuursleden gezocht

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en bestuursleden. Ook het bestuur van De Vriendschap is op zoek naar versterking. Lijkt het je leuk om als bestuurslid actief te worden neem dan contact op met het bestuur.

Sponsoren

A.P. van der feer (discus)
Auto Sneek
Fleurop
FietsOFit
Friso
Westers nautic
Inktknaller
Zaanderwijk
Hengelsport