Uitnodiging jaarvergadering vrijdag 13 mei 2022 !

25-10-2021

Uitnodiging Jaarvergadering 2022 (let op nieuwe locatie)

Datum: 13 mei 2022

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Adres: Schietvereniging, Oude Oppenhuizerweg 25; 8606 JA Sneek

Toegang: alleen voor leden.

 

Agenda jaarvergadering:

1) Opening

2) Ingekomen stukken

3) Notulen jaarvergadering 2019

4) Jaarverslag voorzitter

5) Bestuursverkiezingen

            Aftredend en niet herkiesbaar:

  • Jacco de Hart
  • Douwe Luurs
  • Edwin Bolhuis

Voorgenomen functie:

  • Freerk Blom: Algemeen bestuurslid
  • Gerke Schuurmans: Vaste vrijwilliger

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur t/m 6 mei 2022

6) Wedstrijd agenda 2022

7) Verslag penningmeester

8) Verslag kascommissie

9) Verkiezingen kascommissie 2022:

10) Begroting 2022:

11) Uitreiking jaarprijzen:

12) rondvraag: