Vereniging

Algemeen:
 
H.S.V. de Vriendschap is opgericht op 22 december 1926 en telt momenteel circa 1100 leden.
 
Bestuur:
 
 • Voorzitter:                  L.van der Meer        
 • Secretaris:                 E. Bolhuis
 • 2e Secretaris:            J. de Hart
 • Penningmeester:       G. Nicolai

     

 
Postadres vereniging:
H.S.V. de Vriendschap Sneek
Weegbree 42
8607 DT Sneek
 
 
Ereleden:
 • Dhr. Piet Brouwer † – Erelid sinds 1974
 • Dhr. Kees Wijnja † – Erelid sinds 1981
 • Dhr. Thijs Jaspers † – Erelid sinds 1982
 • Dhr. Lubertus Blom † – Erelid sinds jaartal ?
 • Dhr. Tjalling van der Zee † –  Erelid sinds jaartal ?
 • Dhr. Henny de Wolf † – Erelid sinds jaartal ?
 • Dhr. Jan Wuring † – Erelid sinds jaartal ?
 • Dhr. Sieds van der Meer † – Erelid sinds 2001
 • Dhr. Berend Kok – Erelid sinds 2011
 • Dhr. Jacob Wijnja - Erelid sinds 2017
 • Dhr. Klaas de Jong - Erelid sinds 2018
 
 
 
 
De statuten van H.S.V. de vriendschap zijn bij de KvK gedeponeerd onder nummer 40002083